VISI & MISI

VISI

Menjadi Madrasah Kader Ulama Terbaik di Purwakarta di tahun 2025

MISI

MA Al-muhajirin Purwakarta mempunyai Misi di antaranya :